Моето училиште 5б одд

По повод патрониот празник на училиштето, учениците од 5б твореа на тема "Моето училиште". Oдделенски наставник Александра Н. Петровска.