Натпревар математика за учениците од 4 и 5 одд.

На 20.02.2021 година се одржа Општинскиот натпревар по математика за учениците од основните училишта во организација на Сојуз на математичари на Македонија. Натпреварот се организираше он лајн. Од нашето училиште ООУ „Лазо Трповски“ учествуваа двајца ученици – натпреварувачи од 5а  одделение: Никола Радоњанин и Михаил Илиевски и освоија трето место, под менторство на одделенскиот наставник Розита Костова.

Според правилата учениците кои освоиле прво, второ или трето место на Општинскиот натпревар продолжуваат на Регионален натпревар. Овој предизвик го прифати ученикот Михаил Илиевски и на Регионалниот натпревар кој се одржа на 13.03.2021 год. и го освои првото место.

Им посакуваме многу среќа и успех во понатамошните натпреварувања!