Светски ден на спомениците и локалитетите

Одбележување на 18 април, Светскиот ден на спомениците и локалитетите.

Прочитајте повеќе на следниот