Проект во соработка со УЈП

Проект на ООУ „Лазо Трповски“ со Управата за јавни приходи во соработка со Општина Карпош

Во месец ноември, во рамки на соработката со Управата за јавни приходи и училиштата од Карпош, учесници бевме во проект во кој учениците добија задача да се снимаат видео и да дадат краток одговор на прашањето:

„Што за тебе значи Управата за јавни приходи (УЈП)“ ?

Во проектот  учествуваа ученици од деветто одделение, по пет ученика од 9а одд. (Ива Шумковска, Ана Марија Цветковска, Александар Величков, Антонио Поповиќ, Нина Лазовска) и пет ученика од 9б одд.(Александар Митровски, Јована Столеска, Гаврил Петаноски Стојанов, Ања Јовановиќ, Марио Серафимов) кои ги определија класниот раководител на 9а Милица Патраклиева и класниот раководител на 9б Сања Трајковска, во договор со учениците. Следеа насоки и активности за реализација на проектот.

Учениците ги изработија видеата, истите беа пратени во Управата за јавни приходи. Од нивна страна беше изработено едно заедничко видео од сите учесници, со цел учениците да го споделат своето знаење за работењето на Управата за јавни приходи (УЈП).

Одговорни наставници:

Милица Патраклиева - Професор по географија
Сања Трајковска - Професор по македонски јазик