Меѓународен проект „БЕИТ“

Учениците од ООУ „Лазо Трповски“ успешно го завршија меѓународниот проект „БЕИТ“. Нашите ученици активно учествуваа во сите седум работилници заедно со учениците од останатите училишта. Тие изработија видео за човечноста и флаери за еднаквоста и дискриминацијата. На 27.12.2020 ги посетија своите соученици од второ и трето одделение им ги поделија флаерите и поразговараа со нив на темите еднаквост, хуманост и дискриминација.

Исто така учениците ги прими и директорката на нашето училиште Соња Јовановска. На средбата тие ги споделија нивните впечатоци и искуства од проектот, а директорката ги охрабри и понатаму активно да учествуваат во проекти а и да даваат и свои идеи за разни иницијативи.