Книгите се бродови со кои пловиме низ времето

Извештајот за доделување на дипломите и наградите на 28.10.2020 по повод празникот „Св. Климент Охридски“, можете да го прочитате на следниот