Во поддршка на Игри без маски и Преку ѕидот 2019

"Игри без маски - театар без дискриминација" и "Преку ѕидот"

Учениците од ООУ „Лазо Трповски“ присуствуваа на Интернационален драмски фестивал на лица со и без хендикеп "Игри без маска" - Театар без дискриминација 2019, во организација на ЗГ „Свет на различни и еднакви“. Претставата беше од хуманитарен карактер, во придружба на одделенските раководители. Во поддршка на "Игри без маски - театар без дискриминација" и "Преку ѕидот". Браво за инвонредниот, инклузивен настап на учениците од ООУ "Лазо Трповски" во Македонски народен театар.