Натпревари по математика 2019/20

XLV натпревар по математика
На 29.02.2020 година се одржа општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образование.Учениците кои го преставуваа нашето училиште ги постигнаа следните резултати:
Р.б
Име и презиме на ученикот
одделение
Ментор
Освоена награда
1.
Бојаџиевска Бистра
6 б
Весна Тодоровиќ
1 награда
2.
Матеј Ангелов
6 а
Весна Тодоровиќ
1 награда
3.
Сара Витанова
6 б
Весна Тодоровиќ
1 награда
4.
Јовановски Филип
6 а
Весна Тодоровиќ
1 награда
5
Јана Руфческа
7 а
Весна Тодоровиќ
1 награда
6.
Стефанија Исаковска
7 а
Весна Тодоровиќ
2 награда
7.
Божидар Блажев
7 а
Весна Тодоровиќ
3 награда
8.
Павел Руфчески
7 а
Весна Тодоровиќ
3 награда
9.
Јана Мирковиќ
7 а
Весна Тодоровиќ
пофалница
10.
Марија Моцан
Весна Тодоровиќ
1 награда
На следниот може да ги погледнете задачите од општинскиот натпревари решенијата на истите.
Управниот одбор на СММ одлучи Регионалниот натпревар за учениците од основното образование да се одржи електронски.Истиот се одржа електронски на 04.07.2020 година.
Поради времето на одржување на истиот,сред распуст и недостаток на информации,за жал дел од нашите ученици кои се пласираа да учествуваат не успеаа да се логираат во закажаниот термин
Учениците кои учествуваа ги постигнаа следните резултати:
Р.б
Име и презиме на ученикот
одделение
Ментор
Освоена награда
1.
Бојаџиевска Бистра
6 б
Весна Тодоровиќ
1 награда
2.
Сара Витанова
6 б
Весна Тодоровиќ
1 награда
3.
Јовановски Филип
6 а
Весна Тодоровиќ
пофалница
4.
Јана Руфческа
7 а
Весна Тодоровиќ
3 награда
5.
Павел Руфчески
7 а
Весна Тодоровиќ
пофалница
6.
Марија Моцан
Весна Тодоровиќ
3награда
На следниот може да ги погледнете задачите од Регионалниот натпревари решенијата на истите.
И конечно,на 22, 23-08-2020 година се одржа Државниот натпревар .На него се здобија со право да учествуваат нашите ученици Бистра Бојаџиевска и Марија Моцан,и ги постигнаа следните резултати:
Р.б
Име и презиме на ученикот
одделение
Ментор
Освоена награда
1.
Бојаџиевска Бистра
6 б
Весна Тодоровиќ
3 награда
6.
Марија Моцан
Весна Тодоровиќ
пофалница
На следние линкови  може да ги погледнете задачитеод Државниот натпревар и решенијата на истите:
   
Од срце честитки до моите ученици и нивните родители,со надеж дека во следната учебна година ќе постигнеме и подобри резултати .
 
Предметен наставник:
Весна Тодоровиќ