Натпревари по математика 2018/19

Натпревари  по математика во учебната 2018/19 година
На 02.03.2019 година се одржа општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образование.Учениците кои го преставуваа нашето училиште ги постигнаа следните резултати:
Р.б
Име и презиме на ученикот
одделение
Ментор
Освоена награда
1.
Јана Руфческа
6a
Весна Тодоровиќ
2 награда
2.
Божидар Блажев
6 а
Весна Тодоровиќ
2 награда
3.
Стефанија Исаковска
6 a
Весна Тодоровиќ
3 награда
4.
Ангела Павловска
7 а
Весна Б. Стојанова
пофалница
5
Марија Моцан
8 б
Весна Тодоровиќ
2 награда
6.
Филип Бојаџиевски
Весна Тодоровиќ
1 награда
7.
Вероника Илиоска
Весна Тодоровиќ
3 награда
8.
Јане Малинков
Весна Тодоровиќ
пофалница
9.
Александра Христовска
Весна Тодоровиќ
пофалница
На следниот може да ги погледнете задачите од општинскиот натпревари решенијата на истите.
Управниот одбор на СММ одлучи Регионалниот натпревар за учениците од основното образование да се одржи на  13.04.2019 година.
Учениците кои учествуваа ги постигнаа следните резултати:
Р.б
Име и презиме на ученикот
одделение
Ментор
Освоена награда
1.
Јана Руфческа
Весна Тодоровиќ
1 награда
2.
Ангела Павловска
7 а
Весна Б. Стојанова
3 награда
3.
Филип Бојаџиевски
Весна Тодоровиќ
1 награда
4.
Вероника Илиоска
9 а
Весна Тодоровиќ
2 награда
5.
Александра Христовска
9 а
Весна Тодоровиќ
пофалница
На следниот може да ги погледнете задачите од Регионалниот натпревари решенијата на истите.
И конечно,на 12 мај 2019 година се одржа Државниот натпревар .На него се здобија со право да учествуваат нашите ученициЈана Руфческа и Филип Бојаџиевски и ги постигнаа следните резултати:
Р.б
Име и презиме на ученикот
одделение
Ментор
Освоена награда
1.
Јана Руфческа
6 а
Весна Тодоровиќ
3 награда
2.
Филип Бојаџиевски
Весна Тодоровиќ
3 награда
На следниот   може да ги погледнете задачите од Државниот натпревар и решенијата на истите.
Според покажаните резултати од сите циклуси на натпреварување во оваа учебна година,ученикот Филип Бојаџиевски од 9а одд,се здоби со право за учество на ЈММО (Јуниорската Македонска Математичка Олимпијада) која се одржа на 19-05-2019 година, што воедно претставува највисоко ниво на такмичење во државни рамки,и освои бронзен медал.
На следниот   може да ги погледнете задачите од ЈММО.
Освоената бронзена медала,Филип Бојаџиевски го пласираше во Македонската екипа што ќе ја претставува Р.С.М. на ЈУНИОРСКАТА БАЛКАНСКА МАТЕМТИЧКА ОЛИМПИЈАДА, која оваа година ќе се одржи во Атина - соседна Грција.
Од срце честитки до моите ученици и нивните родители,со надеж дека во следната учебна година ќе постигнеме и подобри резултати.
 
Предметен наставник:
Весна Тодоровиќ