Регионален натпревар по географија 2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Регионален натпревар по географија за основни и средни училишта 2017 година

Регионалниот натпревар по географија за учениците од основните и средни училишта во Скопскиот регион, во организација на Македонското географско друштво се одржа на 01.04.2017 година (сабота), во   угостителско туристичкото училиште „Лазар Танев“- Скопје.

На натпреварот учествуваа 101 ученик од кои 81 од основните и 20 ученици од средните училишта. Натпреварот се одржа на успешно високо организациско ниво и беше спроведен од страна на главниот координатор на Скопскиот регион д-р Милица Патраклиева заедно со комисијата за спроведување и проверување на тестовите.

Од ООУ „Лазо Трповски“ земаа учество тројца ученици: Климентина Чаповска (8а одд), Марија Соколова (8б одд.) и Ева Миталковска (9б одд.) .

Од основните училишта 42 ученици кои освоиа   85 и повеќе бодови на тестот се пласираа   на државен  натпревар. Ученичката Климентина Чаповска освои трето место со освоени 96 бодови, Марија Соколова со освоени 90,5 бодови доби прва награда и Ева Миталковска освои 71 бод. Климентина Чаповска и Марија Соколова обезбедија пласман на  Државниот  натпревар  кој  ќе  се  одржи  на  5  и  6  мај  2017  год.  на  Природно математичкиот факултет во Скопје.

Според Правилникот за одржување на натпревари по географија за основни училишта наградите се во зависност од освоените бодови: 20 ученици   освоија прва награда ( од 90 и повеќе поени), 15 ученици втора награда (од 85-89 поени) и 15 ученици освоија трета награда (од 80 до 84 поени).

Честитки до учениците и менторот д-р Милица Патраклиева за покажаниот успех. Им посакуваме голем успех на учениците на Државниот натпревар по Географија кој ќе се одржи на 5 и 6 мај  2017 год. на Природно-математички факултет во Скопје.

д-р Милица Патраклиева

Професор по географија

Координатор на Скопски регион