Донација од 600 книги

Да ја вратиме книгата во рацете на децата, да ги упатиме да црпат од изворот на знаењето.
Благодарност за Весна  Николовска за донацијата на 600  книги за деца и стручна литература за библиотеката на ООУ "Лазо Трповски".
Весна е наша поранешна ученичка која од срце ги подари омилените книги да го оплеменат нашиот книжен фонд за кој е одговорна библиотекарката Жанета Арсова.
Респект.