ИТ поддршка

ИТ поддршка за наставниот кадар на ООУ "Лазо Трповски", од Универзитет Американ Колеџ Скопје и Општина Карпош.