Здравица за мојот другар

Проект: Против насилство - под исто небо

Соработката меѓу двете основни училишта "Лазо Трповски" и "Лириа" продолжува на взаемно задоволство! На 25.02.2019 година беше одржана работилницата "Здравица за мојот другар!" на која домаќини беа О.О.У. "Лириа". Работилницата се состоеше од претставување на учениците и цртање на омилениот цртеж на другарот. Како и секогаш, учениците понесоа убав спомен и изразија желба за повторна дружба.