Посета на џамија во Нерези

Проект: Против насилство - под исто небо

Прекрасен ден во џамијата во Долно Нерези