Донација на лаптоп

Голема благодарност до директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, г-дин Борис Тунџев, за личната донација на лаптоп компјутер на 14 Октомври на семејство со четири ученици од ООУ "Лазо Трповски", Општина Карпош, Скопје кои следат online настава. Донацијата е поттик за нови уште поголеми образовни успеси и напредија во сите сегменти на воннаставниот ангажман. Воедно е силен показател за лична и општествена одговорност во помагање на наставниот процес во услови на пандемија.