Ликовна колонија Нерези

На 15.10.2020 година се одржа традиционалата детска ликовна колонија Св. Пантелејмон - Нерези, во организација на Општина Карпош и Градското здружение на ликовните педагози на град Скопје. Ученичките Амелија Цветковска од 7б одд. и Мина Цветаноска од 9а одд., под менторство на наставник Маре Мановска со своите творби дадоа свој допринос во реализација на истата.