Полуматурска прослава генерација 2018/19

Полуматурска прослава на генерацијата 2018/19 год.

Прослава на полуматурската вечер во училишниот двор, започнавме нова урбана приказна.