Првенец на генерација 2019/20

Комисијата за избор на првенец на генерација за учебната 2019/20 година, изврши увид и бодување на поднесените документи од  пријавените ученици за првенец на генерација за оваа учебна година. По увидот и бодувањето ја предложи Марија Моцан, ученик од 9б одделение за првенец на генерацијата полуматуранти 2019/20 год.

Наставничкиот совет, едногласно го потврди предлогот од комисијата.

Марија, Наставничкиот совет при О.О.У. „Лазо Трповски“ од Скопје, ти честита и ти посакува многу успех во понатамошното образование.